NRR

Hvem Står Bak?
Denne internettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Svenska Rådet för hjärt-lung-räddning og Norsk Resuscitasjonsråd.
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er dannet av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan. NRR er gjennom dette rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske legeforening og Norsk Førstehjelpsråd. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.
Flere faggrupper både fra sykehus og fra prehospitale tjenester er representert i NRR.
”Akuttjournalen” (The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine) er Norsk Resuscitasjonsråd sitt offisielle organ og har egne informasjonssider spesielt for medlemmer. Vi holder også våre medlemmer og andre oppdatert via rådets web-sider www.nrr.org og gjennom egne informasjonsskriv.
For mer informasjon se: www.nrr.org
For informasjon om Svenska HLR-rådet se: www.hlr.nu

Hvem står bak?

Denne internettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Svenska Rådet för hjärt-lung-räddning og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

NRR er dannet av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan. NRR er gjennom dette rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske legeforening og Norsk Førstehjelpsråd. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.

Flere faggrupper både fra sykehus og fra prehospitale tjenester er representert i NRR.

Scandinavian Update Magazine er Norsk Resuscitasjonsråd sitt offisielle organ og har egne informasjonssider spesielt for medlemmer. Vi holder også våre medlemmer og andre oppdatert via rådets web-sider www.nrr.org og gjennom egne informasjonsskriv.

For mer informasjon se: www.nrr.org

For informasjon om Svenska HLR-rådet se: www.hlr.nu